Σεμινάριο Fook Fu Kuen

2024-05-28

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διδάχθηκε στους ασκούμενους του συστήματος μας η φόρμα "Fook Fu Kuen" από τον Master Γρηγόρη Βασιλάκη.