ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διδάσκει ο sifu Σταύρος Κατσίβας, προσωπικός μαθητής του Master Γρηγόρη Βασιλάκη.

Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή Γ΄ κατηγορίας, και άδειας άσκησης επαγγέλματος αναγνωρισμένης από το κράτος.

Ο Master Γρηγόρης Βασιλάκης είναι ο αντιπρόσωπος του συστήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη και προσωπικός μαθητής του μεγάλου Grand Master Leung Shum.

Ανήκει στην πρώτη γενεαλογική γραμμή εκπαιδευτών του συστήματος και κατέχει τον βαθμό του "MASTER INSTRUCTOR" ένα βαθμό που κατέχουν εννέα μόλις εκπαιδευτές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Sifu Παναγιώτα Φειδοπιάστη

Μετά απο εξετάσεις που διεξήχθησαν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 στη σχολή Ying Jow Pai Ηλιούπολης, η Παναγιώτα Φειδοπιάστη απέκτησε τον βαθμό White Sash - Instructor και έγινε η πρώτη γυναίκα μαθήτρια που απέκτησε τον παραπάνω βαθμό.

  • Η σχολή είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Wu Shu Kung Fu, και αναγνωρισμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
  • Τελεί υπό την αιγίδα της Greek Ying Jow Pai Kung Fu Association, μέλους της Leung Shum's Ying Jow Pai Association International, της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης πολεμικών τεχνών στον κόσμο για την τέχνη του Eagle Claw Kung Fu, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, υπό την καθοδήγηση του διεθνούς φήμης δασκάλου Leung Shum.